Everything DiSC® – kursus i persontyper

Skab et stærkere team med øget selvindsigt og forståelse for hinanden.
Everything DISC persontype-profilen er effektivt redskab til teamudvikling og personlig udvikling.

Bedre kommunikation og teamudvikling
med Everything DiSC persontype-profil og kursus.

Skab større indsigt og forståelse for hinandens forskelligheder, både rent menneskeligt og
fagligt med DiSC personprofiler og teamudviklings workshop.

DiSC profil – solidt redskab til udvikling af medarbejdere, ledere og teams

DiSC er et af verdens mest udbredte og velrenommerede værktøjer til personprofiler, og det anvendes med succes i både i store og små organisationer, til at målrette og optimere arbejdet med lederudvikling, medarbejderudvikling samt samarbejde, kommunikation og teamudvikling.
Således er DiSC et effektivt redskab til jer, der vil arbejde med optimering og udvikling af alle aspekter af professionelle og menneskelige relationer i organisationer og teams.

Fælles forståelsesramme, der er let at anvende

Med anvendelsen af DiSC persontyper og profiler, kan I styrke organisationsudviklingen væsentligt. Værktøjet er enkelt og intuitivt at bruge og det er let at implementere, uanset organisationens størrelse eller kompleksitet. DiSC profilerne giver jer en forståelsesramme, der ikke blot hjælper individer med selvindsigten, men de viser også effektivt hvordan jeres forskelligheder i adfærd og kommunikationsbehov kan bruges konstruktivt.
Jeres unikke drivere og triggere i motivation, samarbejde og ledelse på tværs af jeres persontyper og forskelligheder bliver med DiSC en spændende platform for konstant udvikling.

Ved at bruge DiSC som medie, opnår I en fælles indbyrdes forståelse og et nyt fælles sprog om adfærd, hvilket både styrker selvindsigten hos den individuelle medarbejder og danner et solidt grundlag for målrettet udvikling af teams og ledelse i organisationen som helhed.

DiSC workshop – for sundt og effektivt team-samarbejde

En kombination af teorier, praktiske øvelser og gruppediskussioner

Med en workshop i DiSC redskabet skaber vi en ramme, hvor I opnår større forståelse og indsigt i egne og andres adfærd.
Efter workshoppen vil I være mere  bevidste om forskelle og ligheder  i jeres kommunikationsmønstre og oplevelser. Og I kan gøre brug denne viden til at skabe stærkere og sundere arbejdsrelationer.
Nøglen til succes ligger i at forstå os selv og andre – og med et fælles værktøj som DiSC, lærer vi at respektere og værdsætte forskellighederne blandt dem, vi arbejder sammen med.

Workshoppen veksler mellem teori og grundlæggende metoder til sjove og praktiske øvelser og plenumdiskussioner. Der vil  både være wow oplevelser og grin når de konkrete eksempler trækkes ud af jeres hverdag.

Fuld kursusdag med teambuilding
En hel kursusdag kan sammensættes, så jeres workshop  kombineres med skræddersyede teambuilding aktiviteter. Flere af vores teambuilding koncepter kan tilpasses, så I får en hel dag med en rød tråd fra workshop til aktiviteterne

Således vil jeres teamudviklingsteorier og gruppediskussioner i endnu højere forankres i en aktiv læringsramme – og vi kan udfordre jeres forskelligheder i flere praktiske aktiviteter.

Kontakt os i dag

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os.

Kontakt os i dag