Coping strategier

Få erfaring med de bedste coping metoder fra sportens verden. Lær at håndtere presset med mentaltræning og fysiske øvelser.

Foredrag: 45-90 minutter
Workshop: 2-4 timer

Håndtér hverdagen med tankens – og kroppens – kraft

Vi kender alle følelsen af at have lidt for travlt, og at når tiden ikke helt slår til, så kan det påvirke os negativt både mentalt, følelsesmæssigt, fysisk og socialt.

Få redskaberne til at håndtere presset

Med denne workshop får I praktiske og konkrete værktøjer at arbejde med til at tøjle og håndtere de oplevelser (samt tanker og følelser) – der kommer af at opleve et pres i hverdagen.

Metoderne vi bruger hentes fra elite-sportens psykologiske værktøjskasse – og vi understøtter dem med videnskabelige fakta i en involverende, praktiks og sjov workshop.

 

Metoderne kan anvendes i arbejdsdagen

De metoder og teknikker, I lærer skal kan for de flestes vedkommende anvendes nemt og hurtigt i hverdagen. Og udover teknikken får I inspirerende viden om hvordan hjernen, kroppen samt krop-sind-forbindelsen fungerer.

Hvis presset bliver for stort

Følelsen af for stort pres over tid kan opleves som en stress-tilstand. Stress i sig selv er ikke en sygdom eller negativt som sådan, det er en naturlig reaktion på øget mental og/eller fysisk belastning. Faktisk har vi, isoleret set, stor gavn af kortvarige stressreaktioner, da tiden efter giver vores krop og hjerne en ekstra saltvandsindsprøjtning og genopbygning. Det kaldes også “Loven om Superkompensation” og er et fantastisk biologisk fænomen. Sundhedsstyrelsen skriver således om stress (læs mere her).

Det er når presset bliver ved over tid uden tilstrækkeligt restitution, at det bliver til langvarig stress, som i værste fald kan have alvorlige konsekvenser for vores helbred.

Hvis presset skyldes dårligt samarbejde

Mange har oplevet at have “ondt i maven” over dårligt samarbejde eller svære relationer på arbejdspladsen. Manglende social samhørighed og fællesskabsfølelse er en reel kilde til mange stressoplevelser og bør kunne undgås hvis der sættes fokus på teamwork, kommunikation og kultur.  Flere af vores teamudviklings workshops kan også bruges i denne sammenhæng. Bl.a. de være gavnligt at dykke ned i de indbyrdes relation og forskellige opfattelser med vores koncept Forstå dig selv og dit team.

Uanset jeres behov, vil vi skræddersy workshoppen ud fra den  situation og den virkelighed, I befinder jer i.

Lær af elite-sportens bedste erfaringer

Mange teknikker og coping strategier anvendes i virkeligheden i vidt omfang af elitesportsudøvere idag, og derfor er de både effektive og forholdsvis nemme at gå til – fordi sådan fungerer sportens verden hvor det, at håndtere et stort pres er en naturlig livsforudsætning.

Det hele bliver faciliteret i en involverende og nærværende ramme, hvor I både bliver klogere og får noget konkret med hjem.

 

Videnskabelige fakta kobles på praktiske metoder

Vi vekler mellem videnskab og øvelser i en dynamisk session, hvor deltageren både får konkret viden, men endnu vigtigere, lærer at bruge denne viden i praksis.

I klædes på til at kunne udarbejde jeres egne coping-strategier i en travl hverdag.

Det hele bliver faciliteret i en involverende og nærværende ramme, hvor I både bliver klogere og får noget konkret med hjem.

Dette lærer I bl.a. på workshoppen

  • Åndedræts-teknikken – det helende åndedræt
  • Mentaltræningsteknikker til spændingsregulering
  • Visualiserings- og Imaginations-metoder
  • Loven om Superkompensation
  • Kostens indflydelse på hjernens funktion – brainfood
  • Muskelafspænding til dagligdags brug

Alle emner berøres både i teori og i praktisk gennemførelse, så deltagren både får reel viden og faktiske metoder med hjem.

 

Gør trivsel og balance til kultur i jeres virksomhed.

Denne workshop lærer jer at bruge metoderne, men for at I får kulturen med på den længere bane, kan I evt. tage en snak med konsulenterne hos Humanic Movement om at få et forløb med træningshold eller kontormotion, hvor teknikkerne kan implementeres over tid.

Kontakt os i dag

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os.

Kontakt os i dag