The Five Behaviors® – Teamudvikling

Effektivt Teamudviklingsprogram
For både leder- og medarbejderteams

De fem trin til bedre team performance

Teamudvikling er en disciplin og et af de mest anerkendte modeller til at dyrke denne disciplin er The Five Behaviors of a cohesive team . Teorien er udarbejdet af Patrick Lencioni, der med hans arbejde med The Five Dysfunctions of a Team for mere end 20 år siden, vendt verdens fokus mod teamudvikling og team performance og nærmest satte teamwork på formel.

I dag er samarbejde og teamudvikling bredt anerkendt i organisationer og virksomheder som et indsatsområde, der er altafgørende for at præstere – som organisation. Hvorfor madlavning som teambuilding?

The Five Behaviors of a Cohesive Team®

Dette kursus i teamudvikling er designet til at skabe high performance kultur i leder- og medarbejderteams. Som værktøj er metoden udsprunget fra et arbejde med persontype værktøjer Everything DiSC® men kan sagtens anvendes uden persontypeprofilerne som selvstændigt udviklingsprogram. Kombineres de to teamudviklingsprogrammer, står I dog med et virkelig kraftfuldt værktøj til forståelse og udvikling af jeres samarbejde.

Kort om The Five Behaviors ®

Grundlæggende er modellen opdelt som en trekant baseret på fem trin.

Tillid  er fundamentet i det sunde team samarbejde. Her etableres de emotionelle faktorer som sårbarhed, modet til at vise fejlbarlighed samt turde række ud for hjælp. Psykologisk tryghed i et team plantes og udvikles som en start her.

Konflikt det kan forekomme tabubelagt, men konflikter er en absolut nødvendighed for et teams udvikling. Og med trin 1, “tillid”, etableret kan konflikter bruges aktivt til at udvikle teamet. Konflikter kan handle om objektive emner såsom opgaver, metoder, kompetencer mv. men også mere emotionelle og subjektive faktorer som roller, kemi, stolthed etc. Konflikterne skal bruges konstruktivt til at synliggøre og arbejde med disse sammenstød mod nye ideer og bedre arbejdsmetoder.

Commitment er den gensige forpligtelse til hinanden og til missionen. Dette opstår når kulturen i teamet er præget af tillid og følelsen af at blive set og hørt. Her får alle lov at bidrage og alle føler medejerskab for valg og fravalg i beslutningsprocesser.

Ansvar Når forpligtelsen er tilstede, vil viljen til at holde hinanden ansvarlige for aftaler og spilleregler opstå. Det gensidige ansvar er afgørende i forhold til at samarbejde mod målet.  En “gameplan” med spilleregler og rollefordelinger skaber forståelse og overblik. Dette gør det tydeligere for alle, når I afviger fra målprocessen – og nemmere at rette hurtigt op.

Resultater Når de fire nederste trin udleves, vil I opleve, at resultaterne kommer. Det er en integreret adfærd, der kræver at  klimaet og kulturen er rettet mod målopnåelse og at The Five Behaviors principperne følges og udleves – hver dag.

Hvorfor en workshop i The Five Behaviors?

Teamudvikling er en disciplin og et af de mest anerkendte modeller til at dyrke denne disciplin er The Five Behaviors of a cohesive team . Teorien er udarbejdet af Patrick Lencioni, der med hans arbejde med The Five Dysfunctions of a Team for mere end 20 år siden, vendt verdens fokus mod teamudvikling og team performance og nærmest satte teamwork på formel.

I dag er samarbejde og teamudvikling bredt anerkendt i organisationer og virksomheder som et indsatsområde, der er altafgørende for at præstere – som organisation. Hvorfor madlavning som teambuilding?

Sæt Workshop og Teambuilding sammen til en aktiv kursusdag

Dette kursus i teamudvikling er designet til at skabe high performance kultur i leder- og medarbejderteams. Som værktøj er metoden udsprunget fra et arbejde med persontype værktøjer Everything DiSC® men kan sagtens anvendes uden persontypeprofilerne som selvstændigt udviklingsprogram. Kombineres de to teamudviklingsprogrammer, står I dog med et virkelig kraftfuldt værktøj til forståelse og udvikling af jeres samarbejde.

The five behaviors - workshop

Team performance

PRAKTISK INFO:

4-100+ personer
4 timer / kan tilpasses
Hvor: Hele landet

Skal vi komme til jer eller skabe rammerne?
Har I rammerne til rådighed kommer vi til jer, men har I brug for hjælp til at sammensætte dagen med både sted,  forplejning, teambuilding eller andet, har vi gode muligheder og partnere i hele landet. 

Kontakt os i dag

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os.

Kontakt os i dag