Ergonomisk rådgivning til arbejdspladsen

Ergonomisk gennemgang og ergonomi-øvelser for medarbejdere.

Få hjælp til det fysiske arbejdsmiljø med en ergonomisk gennemgang.

Trivsel på arbejdspladsen handler også om de fysiske rammer og arbejdsbetingelser.

Vi tilbyder en professionel og individualiseret gennemgang af jeres medarbejderes arbejdspladser og arbejdsstationer, hvor den specifikke rådgivning og tilpasning er prioriteret højt ift. den enkelte. Alle har egne vaner og fysiske træk, som gør at den arbejdsstilling, der giver bedst mening for den ene, er helt anderledes for den anden.

Mulighed for online ergonomi-gennemgang og vejledning.

Optimalt vil være et fysisk besøg med foredrag og personlig/individuel ergonomisk gennemgang på arbejdspladsen hos jer, men eftersom flere og flere efterspørger rådgivning til indviduel vejledning til hjemmearbejdspladserne, kan vi nu også tilbyde ergonomi-rådgivning online efter aftale.

Hvorfor en ergonomisk gennemgang af jeres arbejdsplads?

Vi lever i en tid, hvor arbejdsskader på grund af uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og fejljusterede arbejdsstationer bliver stadig mere udbredte. Som arbejdsgiver er det afgørende at sikre, at de fysiske arbejdsvilkår er optimeret, så medarbejderne ikke oplever smerter, gener eller endda langvarige skader.
Hjemmearbejde bliver desuden mere og mere udbredt og det betyder at ansvaret i høj grad lægges over til medarbejderen selv ift. at sikre fornuftige fysiske arbejdsforhold derhjemme.
Vi hjælper jer med at rådgive, undervise og justere jeres arbejdspladser så I undgår og forebygger unødige skader. Og vi giver jer individuelle øvelser og fif med på vejen når vi har den personlige, individuelle kontakt med medarbejderen.

Sådan foregår en ergonomisk gennemgang typisk.

Vi ved, at alle arbejdspladser er forskellige, så vi gør en dyd ud af at tilrette den ergonomiske gennemgang til jer. Overordnet vil forløbet se således ud:

  • Behovsafklaring: Et indledende telefonmøde, hvor vi diskuterer ønsker, forventninger og logistik.
  • Fysiske besøg eller online aftaler: Vi koordinerer et fysisk besøg hos jer eller online gennemgange, hvor hver enkelt medarbejders arbejdsstation justeres for at forebygge smerter og skader. Og hver enkelt får råd og vejledning ud fra personlig situation.
  • Øvelser: Instruktion og undervisning i enkle øvelser til at styrke omkring typiske problemområder samt forebygge belastningsskader.
  • Opfølgning: Vi kan drøfte muligheder for yderligere tiltag i form af f.eks. en opfølgende indsats 6 eller 12 måneder efter besøget.
  • Evt. yderligere tiltag:  En mere dybdegående trivselsmåling kan evt. igangsættes eller en ergonomi gennemgang kan evt. kombineres med firmatræning, en periode med kontormotion eller et sundhedstjek.

Ergonomi på arbejdspladsen som en del af en større trivselsindsats

Trivsel på arbejdspladsen er en sammensat størrelse, som kræver en bred indsats.
Det gælder både fysiske rammer og muligheder for f.eks. bevægelse eller motion i arbejdstiden, sociale og relations-styrkende indsatser som f.eks. medarbejderdage, personaleture, teambuilding mv. – eller udviklende og uddannende indsatser i form af lederudvikling og medarbejderudvikling.

Først og fremmest kan en grundig Trivselsmåling kortlægge hvilke indsatser, der bør prioriteres.

Humanic Group er jeres partner uanset om indsatsen skal handle om fysisk sundhed, stærkere fællesskab eller udvikling af teams og medarbejdere.

Ergonomisk vejledning

Ergonomisk gennemgang og vejledning til din arbejdsplads

PRAKTISK INFO:

10 – ? personer
ca. 3 medarbejdere pr. time pr. fysioterapeut / kan tilpasses.
Vi dækker landet mod transporttillæg afhængig af lokation udenfor Kbh.

Online eller hos jer?
Et fysisk besøg åbner flest muligheder for individuel forevisning mv. men et online forløb kan sagtens koordineres så det rummer de fleste fordele ved en grundig ergonomisk gennemgang. 

Kontakt os i dag

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os.

Kontakt os i dag