Biohack dit arbejdsliv – kursus / foredrag

Fordi det virker – I bliver både klogere, dygtigere og gladere. Og vi kan vise jer det!

Neuro-management – Stresshåndtering.
Teknikker til bedre mental og fysisk trivsel i arbejdslivet

Vi kommer med en række opsigtsvækkende og inspirerende pointer og videnskabelige fakta, når vi går i dybden med daglige fysiske bevægelser og metoder  (i arbejdsdagen) kan have af betydning for menneskehjernens udvikling og funktionsevne. Metoderne er bl.a. velkendte teknikker til stresshåndtering i den travle hverdag.
Vi kobler videnskabens videnskabstunge fakta sammen med sjove og inspirerende praksisøvelser til hverdagen.
Få et opsigtsvækkende indblik i hvorledes krop, bevægelse og mentaltræning rent faktisk kan bruges aktivt til at gøre jer sundere, gladere og dygtigere.

Aktivt, lærerigt og underholdende foredrag eller kursus

Denne workshop i “Neuromanagement” giver indsigt i både kroppens celler og hjernens ”mønstre”, og der er konkrete råd og teknikker, der kan hjælpe med at gøre livet både sundere, sjovere og længere.

”Biohack dit arbejdsliv” skal inspirere og motivere jer til, at skabe rum og mulighed for at integrere bevægelse og mentaltræning i jeres hverdag for at styrke trivsel og mental/fysisk sundhed i arbejdsdagen.

I får både videnskabstunge fakta og fysiske teknikker med hjem, hvor af de fleste kan implementeres let og hurtigt i jeres arbejdsliv.

Og det virker!

I bliver både klogere, dygtigere og gladere mennesker og kolleger ved at lære neuromanagement og metoder til biohacks i arbejdslivet.
Det vil være teknikker, som I kan bruge igen og igen uanset kontekst.
Lær neuromanagement metoder og bliv en sjovere og sundere arbejdsplads.
Workshoppen er en underholdende blanding af teori og praktiske øvelser.

Videnskabelige fakta kobles på praktiske metoder

Vi veksler mellem videnskab og øvelser i en dynamisk session, hvor deltageren både får konkret viden, men endnu vigtigere, lærer at bruge denne viden i praksis.

I klædes på til at kunne udarbejde jeres egne coping-strategier i en travl hverdag.

Det hele bliver faciliteret i en involverende og nærværende ramme, hvor I både bliver klogere og får noget konkret med hjem.

Dette lærer I bl.a. på workshoppen

  • Åndedræts-teknikken – det helende åndedræt
  • Mentaltræningsteknikker til spændingsregulering
  • Visualiserings- og Imaginations-metoder
  • Loven om Superkompensation
  • Kostens indflydelse på hjernens funktion – brainfood
  • Muskelafspænding til dagligdags brug
  • EQ – Træn jeres emotionelle intelligens

Alle emner berøres både i teori og i praktisk gennemførelse, så deltagren både får reel viden og faktiske metoder med hjem.

Få redskaberne til at håndtere presset

Med denne workshop får I praktiske og konkrete værktøjer at arbejde med til at tøjle og håndtere de oplevelser (samt tanker og følelser) – der kommer af at opleve et pres i hverdagen.

Metoderne vi bruger hentes fra elite-sportens psykologiske værktøjskasse – og vi understøtter dem med videnskabelige fakta i en involverende, praktiks og sjov workshop.

Hvis presset bliver for stort

Følelsen af for stort pres over tid kan opleves som en stress-tilstand. Stress i sig selv er ikke en sygdom eller negativt som sådan, det er en naturlig reaktion på øget mental og/eller fysisk belastning. Faktisk har vi, isoleret set, stor gavn af kortvarige stressreaktioner, da tiden efter giver vores krop og hjerne en ekstra saltvandsindsprøjtning og genopbygning. Det kaldes også “Loven om Superkompensation” og er et fantastisk biologisk fænomen. Sundhedsstyrelsen skriver således om stress (læs mere her).

Det er når presset bliver ved over tid uden tilstrækkeligt restitution, at det bliver til langvarig stress, som i værste fald kan have alvorlige konsekvenser for vores helbred.

Hvis presset skyldes dårligt samarbejde

Mange har oplevet at have “ondt i maven” over dårligt samarbejde eller svære relationer på arbejdspladsen. Manglende social samhørighed og fællesskabsfølelse er en reel kilde til mange stressoplevelser og bør kunne undgås hvis der sættes fokus på teamwork, kommunikation og kultur.  Flere af vores teamudviklings workshops kan også bruges i denne sammenhæng. Bl.a. de være gavnligt at dykke ned i de indbyrdes relation og forskellige opfattelser med vores koncept Forstå dig selv og dit team.

Uanset jeres behov, vil vi skræddersy workshoppen ud fra den  situation og den virkelighed, I befinder jer i.

Kontakt os i dag

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os.

Kontakt os i dag