Sundhedstjek

Sundhedsprofil og kropsanalyse til medarbejderen

Sundhedstjek

Sundhedsprofil og kropsanalyse til medarbejderen

Sundhedstjek

Sundhedsprofil og kropsanalyse til medarbejderen

Sundhedstjek

Sundhedsprofil og kropsanalyse til medarbejderen

Sundhedstjek til arbejdspladsen

Øger interessen for sundhed og sundhedsadfærd​ både personligt og kollektivt.

Kontakt Humanic Movement
Jeres udbytte

Medarbejderne får indsigt i egen sundhed
Overblik over jeres samlede sundhedsprofil
Et klart signal om fokus på sundhed og trivsel
Anbefalinger for fremtidig indsats

Muligheder

Basistjek 30 minutter pr. medarbejder
Udvidet tjek på 60 minutter pr. medarbejder
Bootcamp-forløb med motion og sundhedstjek

Personligt sundhedstjek

Giv medarbejderen mulighed for et personligt sundhedstjek. Jeres sundhedskonsulent fra Humanic Movement guider medarbejderen igennem en række tests og prøver som udmønter sig i en personlig sundhedsprofil. Resultaterne af testen danner grundlag for en personlig, motiverende samtale om eventuelle problemområder og en realistisk og motiverende handleplan for den enkelte.
Eventuelt kan sundhedstjekket gentaget efter 6-12 måneder for at have et målbart og sammenligneligt fokus.

I kan vælge BASIS SUNDHEDSTJEK med en varighed på 30 minutter pr. session, eller UDVIDET SUNDHEDSTJEK på 60 minutter pr. session.

Sådan foregår sundhedstjek på arbejdspladsen

 I får adgang til vores bookingsystem, hvor Jeres medarbejdere kan booke tid til sundhedstjek.

Vi stiller udstyr op i Jeres lokaler, der er stillet til rådighed til formålet. Medarbejderen får en grundig indføring i testens indhold og i samarbejde med sundhedskonsulenten gennemføres sundhedstjekket med øvelser og målinger.

Det udvidede sundhedstjek indeholder desuden en motiverende og coachende samtale hvor test-resultaterne gennemgåes og anbefalinger og handlingsplan fastlægges i fællesskab. Målet er altid, at medarbejderen går fra sundhedstjekket med positiv motivation og en lyst til at gøre en indsats.

Medarbejderen får test-resultaterne tilsendt pr. mail sammen med anbefalinger til handleplan for fremtiden.

​​Efter sundhedsforløbet kan vi fremsende en samlet rapport med statistisk oversigt over målingerne samt konklusioner til virksomheden.

Et sundhedstjek på arbejdspladsen kan bl.a. indeholde
 • Blodtryk
 • Blodprocent
 • Total
 • Kolesterol
 • Lungefunktion
 • Blodsukker
 • Kondital
 • Vægt
 • Styrkemåling, over- og underkrop
 • FedtprocentLed-fleksibilitet
 • BMI (Body Mass Index)
 • Skræddersyet træningsprogram
 • Talje/hofte Radio
 • Personlig handleplan
Sundhedsdag – fælles temadag i virksomheden 

Som et alternativ til de personlige sundhedsprofiler, kan vi hjælpe jer med at arrangere en sundhedsdag i jeres virksomhed. Her er de forskellige test og øvelser opstillet som boder hvor i en temadag, hvor medarbejderne kan gå til og fra i løbet af arbejdsdagen og få taget målinger, hørt foredrag eller prøve forskellige øvelser.

Sådan foregår en sundhedsdag på arbejdspladsen

I samråd med Humanic Movement udvælger I de boder og stationer som skal være på jeres temadag.  Typisk er stationerne opstillet i et stort fællesområde eller fordelt ud i mødelokaler etc. og vores sundhedskonsulenter bemander stationerne i et aftalt tidsrum i løbet af arbejdsdagen, så medarbejderne frit kan vælge at komme til de stationer som de finder mest interessante. Ofte vil snakken gå på kontorerne i løbet af dagen og flere og flere vil blive nysgerrige på de forskelige sundhedstemaer.  Er der foredrag eller andre stationer der kræver faste mødetider, opsætter vi et program for dagen, så I kan se hvornår og hvor det hele foregår.

Sundhedsdagen er et ideelt indslag for virksomheden, der ønsker at til medarbejdersundhed på en sjov, lærerig og sammenrystende facon.

En sundhedsdag på arbejdspladsen kan bl.a. indeholde

Inspirerende foredrag om motion, kost, mental trivsel
Konditals-målinger
Fedtprocent og vejning samt BMI
Styrketests
Blodtryk
Øvelser til kontormotion
Etc.

Sundhedstjek med bootcamp

Et meget effektivt og motiverende forløb er sundhedstjek kombineret med en trænings-bootcamp

Vi afholder et firmatrænings-forløb i jeres virksomhed i f.eks. 12 uger og forløbet starter og slutter med et personligt sundhedstjek eller en fælles sundhedsdag.

Det er stærkt motiverende at få sat nogle konkrete tal på sundheden inden forløbet starter og så vide at allerede om få  uger med kollegatræning flere gange om ugen, der skal I testes igen.

Det er altid spændende og motiverende at se, hvad en kort periode med fokus på træning og sund livsstil kan betyde for medarbejdersundheden.

Men ikke mindre vigtigt, opstår der altid et helt særligt sammenhold og fællesskab gennem disse Bootcamp forløb, som næsten er endnu vigtige end den fysiske sundhed.

Personligt sundhedstjek

Giv medarbejderen mulighed for et personligt sundhedstjek. Jeres sundhedskonsulent fra Humanic Movement guider medarbejderen igennem en række tests og prøver som udmønter sig i en personlig sundhedsprofil. Resultaterne af testen danner grundlag for en personlig, motiverende samtale om eventuelle problemområder og en realistisk og motiverende handleplan for den enkelte.
Eventuelt kan sundhedstjekket gentaget efter 6-12 måneder for at have et målbart og sammenligneligt fokus.

I kan vælge BASIS SUNDHEDSTJEK med en varighed på 30 minutter pr. session, eller UDVIDET SUNDHEDSTJEK på 60 minutter pr. session.

Sådan foregår sundhedstjek på arbejdspladsen

 I får adgang til vores bookingsystem, hvor Jeres medarbejdere kan booke tid til sundhedstjek.

Vi stiller udstyr op i Jeres lokaler, der er stillet til rådighed til formålet. Medarbejderen får en grundig indføring i testens indhold og i samarbejde med sundhedskonsulenten gennemføres sundhedstjekket med øvelser og målinger.

Det udvidede sundhedstjek indeholder desuden en motiverende og coachende samtale hvor test-resultaterne gennemgåes og anbefalinger og handlingsplan fastlægges i fællesskab. Målet er altid, at medarbejderen går fra sundhedstjekket med positiv motivation og en lyst til at gøre en indsats.

Medarbejderen får test-resultaterne tilsendt pr. mail sammen med anbefalinger til handleplan for fremtiden.

​​Efter sundhedsforløbet kan vi fremsende en samlet rapport med statistisk oversigt over målingerne samt konklusioner til virksomheden.

Et sundhedstjek på arbejdspladsen kan bl.a. indeholde
 • Blodtryk
 • Blodprocent
 • Total
 • Kolesterol
 • Lungefunktion
 • Blodsukker
 • Kondital
 • Vægt
 • Styrkemåling, over- og underkrop
 • FedtprocentLed-fleksibilitet
 • BMI (Body Mass Index)
 • Skræddersyet træningsprogram
 • Talje/hofte Radio
 • Personlig handleplan
Sundhedsdag – fælles temadag i virksomheden 

Som et alternativ til de personlige sundhedsprofiler, kan vi hjælpe jer med at arrangere en sundhedsdag i jeres virksomhed. Her er de forskellige test og øvelser opstillet som boder hvor i en temadag, hvor medarbejderne kan gå til og fra i løbet af arbejdsdagen og få taget målinger, hørt foredrag eller prøve forskellige øvelser.

Sådan foregår en sundhedsdag på arbejdspladsen

I samråd med Humanic Movement udvælger I de boder og stationer som skal være på jeres temadag.  Typisk er stationerne opstillet i et stort fællesområde eller fordelt ud i mødelokaler etc. og vores sundhedskonsulenter bemander stationerne i et aftalt tidsrum i løbet af arbejdsdagen, så medarbejderne frit kan vælge at komme til de stationer som de finder mest interessante. Ofte vil snakken gå på kontorerne i løbet af dagen og flere og flere vil blive nysgerrige på de forskelige sundhedstemaer.  Er der foredrag eller andre stationer der kræver faste mødetider, opsætter vi et program for dagen, så I kan se hvornår og hvor det hele foregår.

Sundhedsdagen er et ideelt indslag for virksomheden, der ønsker at til medarbejdersundhed på en sjov, lærerig og sammenrystende facon.

En sundhedsdag på arbejdspladsen kan bl.a. indeholde

Inspirerende foredrag om motion, kost, mental trivsel
Konditals-målinger
Fedtprocent og vejning samt BMI
Styrketests
Blodtryk
Øvelser til kontormotion
Etc.

Sundhedstjek med bootcamp

Et meget effektivt og motiverende forløb er sundhedstjek kombineret med en trænings-bootcamp

Vi afholder et firmatrænings-forløb i jeres virksomhed i f.eks. 12 uger og forløbet starter og slutter med et personligt sundhedstjek eller en fælles sundhedsdag.

Det er stærkt motiverende at få sat nogle konkrete tal på sundheden inden forløbet starter og så vide at allerede om få  uger med kollegatræning flere gange om ugen, der skal I testes igen.

Det er altid spændende og motiverende at se, hvad en kort periode med fokus på træning og sund livsstil kan betyde for medarbejdersundheden.

Men ikke mindre vigtigt, opstår der altid et helt særligt sammenhold og fællesskab gennem disse Bootcamp forløb, som næsten er endnu vigtige end den fysiske sundhed.

Sådan foregår det

I får adgang til vores bookingsystem, hvor Jeres medarbejdere kan booke tid til sundhedstjek.

Vi stiller udstyr op i Jeres lokaler, der er stillet til rådighed til formålet.

Medarbejderen får en grundig indføring i testens indhold og i samarbejde med sundhedskonsulenten gennemføres sundhedstjekket med øvelser og målinger.

Det udvidede sundhedstjek indeholder desuden en motiverende og coachende samtale hvor test-resultaterne gennemgåes og anbefalinger og handlingsplan fastlægges i fællesskab. Vi tilstræber altid, at medarbejderen går fra sundhedstjekket med positiv motivation og en lyst til at gøre en indsats.

Medarbejderen får test-resultaterne tilsendt pr. mail sammen med anbefalinger til handleplan for fremtiden.

​​Efter sundhedsforløbet kan vi fremsende en samlet rapport med statistisk oversigt over målingerne samt konklusioner til virksomheden.

Varighed

Et basis-sundhedstjek har en varighed på 30 minutter

Et udvidet sundhedstjek har en varighed på 60 minutter

Sundhedstjek kombineret med 8 ugers Bootcamp

Ønskes et intenst fokus på virksomhedens sundhed kan I vælge vores Bootcamp. 

Det er et 8 ugers forløb med motionsundervisning 2 gange om ugen på jeres adresse, kombineret med fx sundhedstjek både før og efter forløbet.

Deltagerne vil være topmotiverede når målinger og tests fx skal gentages efter kun 16 træninger. Bootcampen kan dog også kørers uden sundhedstjek hvor fokus er rettet på kost og motion. Det er overskueligt og det virker!